Det å la barnet ditt synge i et kor har langt flere fordeler enn mange er oppmerksom på. Ikke bare møter de nye venner og får utløp for sin indre sanger i trygge omgivelser, men det kan også forbedre deres hukommelse, styrke deres selvbilde og tillate dem å oppleve verden. Vi har tatt for oss de viktigste grunnene til at du bør vurdere å melde ditt barn på et kor i lokalområdet.

1: Forbedrer hjernens utvikling

Det er ingen hemmelighet at det å få musikkutdanning øker mange aspekter av en voksende hjernes utvikling. Det har vist seg at barn som er utsatt for et strukturert musikkprogram i gjennomsnitt gjør det bedre på skolen og på prøver enn de barna som ikke gjør det. Musikk er høyt matematisk av natur, så det er ikke overraskende at det er funnet sammenheng mellom musikkopplæring og forbedrede skoleresultater. I tillegg er det bevist at i tillegg til lesing er musikk den desidert beste måten å utvikle språkferdigheter. Dette hjelper barn lykkes på skolen, og også i sosiale sammenhenger. Kompetanse rundt språk er også knyttet til selvtillit, nye venner og et aktivt sosialt liv.

2: Økt viljestyrke og pågangsmot

Forskning har gjennom flere år bevist av det er behov for at vi tidlig i livet bygger opp våre barns viljestyrke og pågangsmot. I korte trekk må vi som foreldre gjøre mer for å forberede våre barn på livets utfordringer og kriser. Vi må lære dem å bli effektive, sterke og fleksible. Nøkkelen til økt fleksibilitet er indre kunnskap om at man er i stand til å håndtere hendelser som krever mye av en. Vi må lære våre barn at uansett hva de ønsker må de tørre å gå for det, de må ikke gi opp grunnet lav selvtillit eller frykten for å ikke lykkes. Alle er vi født med en naturlig viljestyrke og vi er ikke født med lav selvtillit. Tvert imot, vi er født til å utfordre verden og løse alle utfordringer som kommer vår vei. Nettopp denne medfødte egenskapen kan musikk og sang bygge oppunder. Barn som mottar musikkutdanning lærer at enhver veiblokk de møter kan overvinnes med utholdenhet, disiplin og pågangsmot.

3: Empati og forståelse for andre kulturer

Dette er kanskje en av de mest fordelaktige bivirkningene av sang i et kor, da barn blir utsatt for barn i alle aldre, fra ulike kulturer og med ulikt språk. Dette gir dem en innsikt i at verden er langt fra sort hvit og desto mer de forstår, desto mer åpen er de til andres kultur og meninger. Noe som igjen bidrar til å fremme en dyp forståelse for kulturelle tradisjoner utover de man vokser opp med hjemme.

4: Nye venner og stort nettverk

Sang i et kor gir barnet mange muligheter til å møte flotte mennesker med delte interesser og det er utelukkende godt for barnet å lære nye ferdigheter i et trygt miljø hvor alle har det samme målet. Barnet knytter nye bånd som kan følge dem hele livet gjennom og de har noen å dele sin lidenskap for sang sammen med. De fleste kor reiser også på en rekke turer og barnet ditt vil få en mulighet til å bli kjent med nye mennesker fra hele landet og kanskje til og med fra andre land.

Som du sikkert skjønner nå er kor langt mer enn bare sang og barnet ditt kan dra enorm nytte av opplevelsen. Viktig er det også å huske at alle barn kan lære å synge og det er aldri for sent å starte. Ta kontakt med din lokale musikkskole eller kommune, de vil kunne hjelpe deg med en oversikt over kor i nærområdet.

Privacy Policy