Kulturskolen er skoler som er eid av kommunene i Norge og har som formål å tilby alle elever som ønsker det, opplæring i fag ut over det grunnskolen kan stille med av estetiske fag. Musikkskolen er på ingen måte noe nytt i Norge. Faktisk åpnet den første skolen dørene allerede i 1950 og i løpet av 1970-tallet fikk skolene godt fotfeste over hele landet. Etter som flere kommuner åpnet egne kulturskoler begynte man også å se skolene utvide antall fag og man gikk bort fra å være rene musikkskoler. I dag underviser musikkskoler over hele Norge elever i fag som drama, teater, visuell kunst, kulturmix, låtskriving og kulturlek, med mer.

Lovpålagt kulturskole

Om du føler at kommunen din ikke gjør nok for å gi dine barn et fullverdig tilbud, skal du vite at kommunen er lovpålagt å ha et tilbud om kulturskole til sine innbyggere. Stortinget vedtok i 1997 at alle kommuner skal, alene eller i samarbeid med andre kommuner, ha et musikk- og/eller kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og det øvrige kulturlivet i kommunen. Siden kulturskolene er eid og drevet av kommunen selv, er det opp til den enkelte kommune å avgjøre hva som skal undervises og hvilke fag det skal fokuseres på. Dermed vil tilbudet kunne variere mye fra kommune til kommune, men i stor grad går tilbud hånd i hånd med etterspørsel. De vanligste fagene, som nesten alle kulturskoler i Norge tilbyr i dag, er dans,  teater, visuelle kunstfag, skapende skriving og sirkus, i tillegg til musikk selvsagt. Tall fra 2016 viser at det er nesten 100.000 barn og unge som benytter seg av kulturskoletilbud i Norge. Totalt er det i dag ca. 30.000 ledige skoleplasser over hele landet.

Kostnader med kulturskole

Fra 1982 til 2004 fikk alle kulturskoler statlige tilskudd som var øremerket kulturskoletilbudet i kommunen. Denne støtten ble dog dessverre fjernet i sin helhet i 2005 og det er dermed i dag opp til hver enkelt kommune å bestemme hva en skoleplass koster. I dag varierer prisen enormt fra kommune til kommune og mellom de ulike fagene. Enkelte fag er naturligvis dyrere enn andre da de krever langt mer kostbart utstyr. Nå er det ikke mulig for oss å oppgi en snittpris da variasjonene er for store og mange, men det er sjeldent at man må betale mer enn 4000 kroner pr. år for de aller dyreste fagene.

Hvordan få plass til ditt barn?

Kulturskolen er et flott tilbud til alle barn som er opptatt av musikk og mulighetene for å begynne tidlig er god i mange kommuner. Ønsker ditt barn hjelp til å utvikle sine musikalske ferdigheter, gjør du lurt i å søke dem inn på den lokale kulturskolen. Alle kommuner har egne søknadsprosesser, men man vil finne alt av informasjon og søknadspapirer på kommunens hjemmeside. Nå er det ikke sikkert at ditt barn vil få muligheten til å spille nøyaktig det instrumentet de ønsker. Dette vil i stor grad være avhengig av antall elever og instrumenter, men det er selvsagt tillatt å stille med eget instrument om man har det.

Hvilke instrumenter får man opplæring i?

Type instrumenter som er på tilbud vil selvsagt variere fra skole til skole, men man kan som oftest forvente at barnet vil få tilbud om opplæring på instrumenter som piano, gitar, bass, trommer, keyboard, trompet, fiolin, tuba og andre blåseinstrumenter. Om skolen i din lokale kommune ikke kan stille med instrument er det opp til barnet og deres foreldre å anskaffe instrument. De fleste skoler er godt utstyrt, men når det kommer til enkelte blåseinstrumenter er det ofte visse begrensninger grunnet høye kostnader.

Privacy Policy